ISB (Inern Schoolbegeleider Begeleider – Innovatie Coach)2018-12-08T09:13:16+00:00

Project Description

Doelgroepen

De isb-training is bedoeld voor leraren en het middenkader BAO die een rol spelen in het (mee)ontwikkelen en begeleiden van onderwijsinnovaties op school. De naam ‘intern schoolbegeleider’ refereert aan de van het basisonderwijs bekende ib-er, die een rol speelt in de begeleiding van leraren en kinderen op het gebied van o.a. taal en rekenen. De isb-er is ook verwant aan de ‘innovatiedocent’, een term die wel in het voortgezet onderwijs gebruikt wordt.

 Beschrijving

De cursus bestaat uit twee hoofdstromen: het werken aan een visie op vernieuwingstrajecten en het aanleveren en oefenen met verschillende manieren van coaching in het kader van vernieuwingsprojecten.

Tijdens het programma van zes dagen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Beeld krijgen van het werk als intern schoolbegeleider
  • Werken met audits en sterkte-zwakte analyses
  • Verschillende modellen van coaching
  • Denken in perspectieven

De deelnemers verwerken de verschillende onderdelen in een portfolio. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met drs. Susanne Huijbregts en drs. Harrie Kooijman van Tour de France (http://www.tdf-onderwijsadvies.nl)

Cursusleiding: drs. Ward van de Vijver en drs. Els Mattijssen van VIVID Onderwijs.
Omvang cursus:

Data:

Registratie

Registerleraar.nl

Certificaat:

De Isb-training omvat 6 dagen van 09.30 uur tot 16.00 uur, inclusief inlooptijd en lunchtijd

Contact-uren: 36

Studie-uren: 36

Professionaliseringsuren in de eigen school: 38

Totaal: 110 uur

Dag 1: dinsdag 22 januari 2019

Dag 2: dinsdag 09 april 2019

Dag 3: dinsdag 21 mei 2019

Dag 4: dinsdag 25 juni 2019 (schoolconcept dag)

Dag 5: dinsdag 24 september 2019

Dag 6: dinsdag 29 oktober 2019

De cursus is opgenomen in het registerleraar.nl per 20 juli 2017

Het aantal registeruren is vastgesteld op 110 uur.

Het certificaat wordt uitgegeven door de NMV in samenwerking met VIVID onderwijs.

Plaats Wordt nader bekendgemaakt
Kosten € 1500,- inclusief cursusmateriaal en lunches
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 20
Aanmelden: Email aan VIVID Onderwijs secretariaat t.a.v  Els Mattijssen

ecj.mattijssen@gmail.com

Na aanmelding ontvangt U digitaal bericht van VIVID Onderwijs

Project Details

Categorieën: