De data voor de ISB zijn bekend: 22-01-2019, 09-04-2019, 21-05-2019, 25-06-2019 (conceptdag – schoolbezoek met deelnemer), 24-09-2019 en 29-10-2019.

De conceptdag kan in overleg aangepast worden. Het is een persoonlijke coaching op de eigen school.